Kontakt Łukasz Górski Wiceprezes Zarządu gielda@nexity.io

Kontakt

Łukasz Górski

Wiceprezes Zarządu

gielda@nexity.io