Kontakt Dawid Zieliński Prezes Zarządu gielda@nexity.io

Kontakt

Dawid Zieliński

Prezes Zarządu

gielda@nexity.io