Dokumenty spółki Statut spółki Nexity Global S.A. Pobierz KRS Pobierz Regulamin Rady Nadzorczej Pobierz Regulamin Zarządu Pobierz Regulamin Walnego Zgromadzenia Pobierz Polityka różnorodności Pobierz Polityka wynagrodzeń Pobierz Sprawozdanie o wynagrodzeniach za 2019 i 2020 r. Pobierz Sprawozdanie RN o wynagrodzeniach Zarządu i RN za 2021 r. Pobierz

Dokumenty spółki

Statut spółki Nexity Global S.A.

KRS

Regulamin Rady Nadzorczej

Regulamin Zarządu

Regulamin Walnego Zgromadzenia

Polityka różnorodności

Polityka wynagrodzeń

Sprawozdanie o wynagrodzeniach za 2019 i 2020 r.

Sprawozdanie RN o wynagrodzeniach Zarządu i RN za 2021 r.