Dokumenty spółki Statut spółki Nexity Global S.A. Pobierz KRS Pobierz Regulamin Rady Nadzorczej Pobierz Regulamin Zarządu Pobierz Regulamin Walnego Zgromadzenia Pobierz Polityka wynagrodzeń Pobierz Polityka różnorodności Pobierz

Dokumenty spółki

Statut spółki Nexity Global S.A.

KRS

Regulamin Rady Nadzorczej

Regulamin Zarządu

Regulamin Walnego Zgromadzenia

Polityka wynagrodzeń

Polityka różnorodności