Instytucje Rynku Kapitałowego Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.www.gpw.pl Krajowy Depozyt Papierów Wartościowychwww.kdpw.pl Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnychwww.sii.org.pl NewConnectwww.newconnect.pl Komisja Nadzoru Finansowegowww.knf.gov.pl Związek Maklerów i Doradcówwww.zmid.org.pl Stowarzyszenie Emitentów Giełdowychwww.seg.org.pl