Władze Spółki Łukasz Kaleta Prezes Zarządu Rada Nadzorcza Tomasz Wykurz Przewodniczący Rady Nadzorczej Maciej Fersztorowski Członek Rady Nadzorczej Roman Tworzydło Członek Rady Nadzorczej Michał Stępień Członek Rady Nadzorczej Sławomir Olejnik Członek Rady Nadzorczej

Władze Spółki

Łukasz Kaleta

Łukasz Kaleta

Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza

Tomasz Wykurz

Tomasz Wykurz

Przewodniczący Rady Nadzorczej
Maciej Fersztorowski

Maciej Fersztorowski

Członek Rady Nadzorczej
Roman Tworzydło

Roman Tworzydło

Członek Rady Nadzorczej
Michał Stępień

Michał Stępień

Członek Rady Nadzorczej
Sławomir Olejnik

Sławomir Olejnik

Członek Rady Nadzorczej