Władze Spółki Dawid Zieliński Prezes Zarządu Rada Nadzorcza Paweł Piotrowski Przewodniczący Rady Nadzorczej Magdalena Nicpoń Członek Rady Nadzorczej Agnieszka Rozwadowska Członek Rady Nadzorczej Łukasz Kaleta Członek Rady Nadzorczej

Władze Spółki

Dawid Zieliński

Dawid Zieliński

Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza

Paweł Piotrowski

Paweł Piotrowski

Przewodniczący Rady Nadzorczej
Magdalena Nicpoń

Magdalena Nicpoń

Członek Rady Nadzorczej
Agnieszka Rozwadowska

Agnieszka Rozwadowska

Członek Rady Nadzorczej
Łukasz Kaleta

Łukasz Kaleta

Członek Rady Nadzorczej