Władze Spółki Dawid Kmiecik Prezes Zarządu Rada Nadzorcza Paweł Piotrowski Przewodniczący Rady Nadzorczej Magdalena Nicpoń Sekretarz Rady Nadzorczej Agnieszka Rozwadowska Członek Rady Nadzorczej Łukasz Kaleta Członek Rady Nadzorczej Katarzyna Wyskiel-Kmiecik Członek Rady Nadzorczej

Władze Spółki

Dawid Kmiecik

Dawid Kmiecik

Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza

Paweł Piotrowski

Paweł Piotrowski

Przewodniczący Rady Nadzorczej
Magdalena Nicpoń

Magdalena Nicpoń

Sekretarz Rady Nadzorczej
Agnieszka Rozwadowska

Agnieszka Rozwadowska

Członek Rady Nadzorczej
Łukasz Kaleta

Łukasz Kaleta

Członek Rady Nadzorczej
Katarzyna Wyskiel-Kmiecik

Katarzyna Wyskiel-Kmiecik

Członek Rady Nadzorczej