Akcjonariat spółki * bezpośrednio i pośrednio przez JR HOLDING ASI S.A.** bezpośrednio i pośrednio przez Gemstone ASI S.A.

Akcjonariat spółki

* bezpośrednio i pośrednio przez JR HOLDING ASI S.A.
** bezpośrednio i pośrednio przez Gemstone ASI S.A.