Akcjonariat spółki Lp. Akcjonariusz liczba posiadanych akcji liczba posiadanych głosów na WZ udział w KZ udział w głosach 1 January Ciszewski* 3 236 464 3 236 464 32,37 32,37 2 Dawid Kmiecik 1 101 569 1 101 569 11,02 11,02 3 Columbus Energy S.A. 999 000 999 000 9,99 9,99 4 Dawid Zieliński ** 979 339 979 339 9,79 9,79 5 Jerzy Ogłoszka 635 360 635 360 6,35 6,35 6 Pozostali 3 048 268 3 048 268 30,48 30,48 SUMA 10 000 000 10 000 000 100,00% 100,00% * bezpośrednio i pośrednio przez JR HOLDING ASI S.A.** bezpośrednio i pośrednio przez Gemstone S.A. 

Akcjonariat spółki

Lp. Akcjonariusz liczba posiadanych akcji liczba posiadanych głosów na WZ udział w KZ udział w głosach
1
January Ciszewski*
3 236 464
3 236 464
32,37
32,37
2
Dawid Kmiecik
1 101 569
1 101 569
11,02
11,02
3
Columbus Energy S.A.
999 000
999 000
9,99
9,99
4
Dawid Zieliński **
979 339
979 339
9,79
9,79
5
Jerzy Ogłoszka
635 360
635 360
6,35
6,35
6
Pozostali
3 048 268
3 048 268
30,48
30,48

SUMA

10 000 000
10 000 000
100,00%
100,00%
* bezpośrednio i pośrednio przez JR HOLDING ASI S.A.
** bezpośrednio i pośrednio przez Gemstone S.A.