Akcjonariat spółki Lp. Akcjonariusz liczba posiadanych akcji liczba posiadanych głosów na WZ udział w KZ udział w głosach 1 Columbus Energy S.A. 3 574 450 3 574 450 35,74 35,74 2 January Ciszewski * 1 310 249 1 310 249 13,10 13,10 3 Dawid Zieliński ** 1 271 302 1 271 302 12,71 12,71 4 Dawid A. Kmiecik 1 101 169 1 101 169 11,01 11,01 5 Pozostali Akcjonariusze 2 742 830 2 742 830 27,43 27,43 SUMA 10 000 000 10 000 000 100,00% 100,00% * bezpośrednio i pośrednio przez JR HOLDING ASI S.A. oraz Long Short Partners Sp. z o.o. ** pośrednio przez Gemstone S.A.

Akcjonariat spółki

Lp. Akcjonariusz liczba posiadanych akcji liczba posiadanych głosów na WZ udział w KZ udział w głosach
1
Columbus Energy S.A.
3 574 450
3 574 450
35,74
35,74
2
January Ciszewski *
1 310 249
1 310 249
13,10
13,10
3
Dawid Zieliński **
1 271 302
1 271 302
12,71
12,71
4
Dawid A. Kmiecik
1 101 169
1 101 169
11,01
11,01
5
Pozostali Akcjonariusze
2 742 830
2 742 830
27,43
27,43

SUMA

10 000 000
10 000 000
100,00%
100,00%

* bezpośrednio i pośrednio przez JR HOLDING ASI S.A. oraz Long Short Partners Sp. z o.o. 

** pośrednio przez Gemstone S.A.