Akcjonariat spółki Lp. Akcjonariusz liczba posiadanych akcji liczba posiadanych głosów na WZ udział w KZ udział w głosach 1 January Ciszewski* 3 236 464 3 236 464 32,36% 32,36% 2 Dawid Kmiecik 1 101 569 1 101 569 11,02% 11,02% 3 Columbus Energy S.A. 999 000 999 000 9,99% 9,99% 4 Dawid Zieliński ** 959 678 959 678 9,60% 9,60% 5 Jerzy Ogłoszka 635 360 635 360 6,35% 6,35% 6 Pozostali 3 067 929 3 067 929 30,68% 30,68% SUMA 10 000 000 10 000 000 100,00% 100,00% * bezpośrednio i pośrednio przez JR HOLDING ASI S.A.** bezpośrednio i pośrednio przez Gemstone ASI S.A.

Akcjonariat spółki

Lp. Akcjonariusz liczba posiadanych akcji liczba posiadanych głosów na WZ udział w KZ udział w głosach
1
January Ciszewski*
3 236 464
3 236 464
32,36%
32,36%
2
Dawid Kmiecik
1 101 569
1 101 569
11,02%
11,02%
3
Columbus Energy S.A.
999 000
999 000
9,99%
9,99%
4
Dawid Zieliński **
959 678
959 678
9,60%
9,60%
5
Jerzy Ogłoszka
635 360
635 360
6,35%
6,35%
6
Pozostali
3 067 929
3 067 929
30,68%
30,68%

SUMA

10 000 000
10 000 000
100,00%
100,00%
* bezpośrednio i pośrednio przez JR HOLDING ASI S.A.
** bezpośrednio i pośrednio przez Gemstone ASI S.A.