Spółka Everest Investments S.A. przekształca się w Nexity Global S.A.

Spółka Everest Investments S.A. przekształca się w Nexity Global S.A.

Na mocy postanowienia z dnia 8 września 2020 r., spółka Everest Investments przekształca się w Nexity Global S.A. i ustanawia swoją siedzibę w Krakowie. Tym samym Spółka konsekwentnie realizuje postanowienia umowy inwestycyjnej z początku 2020 r. oraz wdraża działania spójne z przyjętą strategią na lata 2020-24.

Zmiany zgłoszone przez Everest Investments S.A. i przyjęte dnia 8 września 2020 r. przez Krajowy Rejestr Sądowy to część konsekwentnie realizowanej umowy inwestycyjnej, zawartej w lutym 2020 r. z Columbus Energy S.A. Na jej podstawie powołany został nowy Zarząd Spółki, z prezesem Dawidem A. Kmiecikiem na czele, oraz nowy skład Rady Nadzorczej. Zmianie uległa nazwa Spółki z Everest Investments S.A. na Nexity Global S.A. oraz adres siedziby Spółki na Kraków. Podwyższeniu uległ również kapitał zakładowy Spółki z kwoty 1.381.829,40 zł do kwoty 6.000.000,00 zł, w drodze emisji 7.696.951 akcji zwykłych serii B (o wartości nominalnej 0,60 zł każda akcja). 

Prezes Dawid A. Kmiecik podkreśla, że pierwsze półrocze 2020 r. to intensywny czas przejmowania aktywów Spółki Everest Investments S.A. oraz przeglądu i wdrażania procesów niezbędnych w transformacji organizacji na Nexity Global. Ze względu na sytuację związaną z pandemią COVID-19, standardowe procesy rejestracyjne uległy wydłużeniu, ale nie zahamowały nowego rozdziału w działalności Spółki. W I kwartale 2020 r. wdrożona została innowacyjna usługa płatnicza w ofercie Nexity, umożliwiająca płatność za ładowanie pojazdu elektrycznego w czasie rzeczywistym. Obecnie sieć Nexity daje dostęp do ponad 60 000 stacji ładowania w Europie i w połączeniu z elastyczną formą płatności pozwala na ładowanie bez ograniczeń i bez konieczności rejestrowania się w innych platformach.

Plany strategiczne Nexity na lata 2020-24

Podstawą strategii rozwoju Spółki Nexity na lata 2020-24 jest tworzenie nowoczesnych rozwiązań IT dla elektromobilności i całej nowoczesnej energetyki, w oparciu o nową dyrektywę unijną RED II. Wiąże się to z dynamicznym rozwojem infrastruktury dla pojazdów elektrycznych w Polsce i Europie oraz wdrażaniem kompleksowego systemu, jako narzędzia umożliwiającego synergię odnawialnych źródeł energii, magazynów energii i prosumentów z elektromobilnością.

Zgodnie z przyjętą przez Nexity strategią, chcemy być pierwszym wyborem dla społeczeństwa, biznesu i użytkowników pojazdów elektrycznych w technologii dostępu do energii rozproszonej – zaznacza Dawid A. Kmiecik.

Wśród strategicznych kierunków rozwoju Spółki znajduje się więc rozbudowa infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych w Polsce i Europie, nieograniczony dostęp do zarządzania energią rozproszoną, transformacja energetyczna Polski w kierunku OZE, efektywne zarządzanie dostępem do energii rozproszonej prosumentów i odbiorców końcowych oraz kontrola w czasie rzeczywistym nad procesami: produkcji, magazynowania, sprzedaży i przesyłu inteligentnej energii.

Raport giełdowy Spółki Nexity Global dostępny pod linkiem.