Pracowite półrocze Nexity Global – pierwsze wyniki z działalności Grupy

Pracowite półrocze Nexity Global – pierwsze wyniki z działalności Grupy

Grupa Kapitałowa Nexity Global, działająca wcześniej jako Everest Investments, opublikowała skonsolidowane wyniki za I półrocze 2020r. Grupa osiągnęła przychody w wysokości 39 tys. zł i wypracowała 254 tys. zł zysku netto.

 – Jesteśmy zadowoleni z realizowanych postępów, ponieważ wypracowaliśmy je w czasie niezwykle intensywnej i wytężonej pracy całego zespołu Nexity Global – twierdzi Dawid Kmiecik, Prezes Zarządu Nexity Global S.A. – Przede wszystkim, chcąc realizować postanowienia umowy inwestycyjnej, zawartej w lutym 2020 r. z Columbus Energy S.A., przeprowadziliśmy reorganizację dotychczasowej struktury organizacyjnej oraz operacyjnej. Zwiększyliśmy o ponad 200% profesjonalną kadrę pracowniczą i zbudowaliśmy strategię komunikacji Grupy. Aby przyspieszyć skalowanie organizacji, zautomatyzowaliśmy wiele procesów i stworzyliśmy nową politykę handlową, która niebawem będzie sukcesywnie prezentowana rynkowi.  

Wśród sukcesów Nexity Global w tym okresie niewątpliwie należy wymienić realizację programu Pilot Maker Electro ScaleUp, czyli projektu demonstracyjnego dla PGE Nowa Energia Sp. z o.o. w zakresie zarządzania i monitorowania infrastrukturą ładowania pojazdów elektrycznych. Spółka realizowała też obsługę transakcji rozliczeniowych dla użytkowników końcowych i swoich partnerów oraz konsekwentnie prowadziła projekty związane z monitorowaniem i zarządzaniem stacjami ładowania dla takich podmiotów jak: innogy Polska S.A., ENEA Operator S.A. czy MPK Kraków S.A.

W tym intensywnym czasie nieprzerwanie prowadziliśmy prace nad analizą rynku i re-identyfikacją grup docelowych – dodaje Dawid Kmiecik. – Ponadto usprawniliśmy wiele procesów związanych z utrzymaniem dotychczasowej wersji platformy do zarządzania i monitorowania stacji ładowania, w tym m.in. aktualizacje dla aplikacji mobilnej, nowe funkcjonalności oraz usługi w ramach aplikacji. 

Jak podkreśla Zarząd Nexity Global, uzyskane wyniki finansowe w żaden sposób nie korespondują z tymi, jakie Grupa, działająca wcześniej pod nazwą Everest Investments, osiągała w minionych latach.

– Nie możemy porównywać wyników finansowych Nexity Global S.A. do analogicznego okresu w roku 2019, ponieważ w I półroczu 2020 r. Spółka dokonała całkowitej zmiany prowadzonego modelu biznesowego na profil skupiony wokół rozwoju elektromobilności, transformacji energetycznej i transportu – komentuje Dawid Kmiecik. Zmiana biznesu wiązała się także z ponoszeniem dużych nakładów inwestycyjnych, a zatem wynik ten w odniesieniu do minionych okresów jest znacząco różny. 

Warto dodać, że Nexity Global rozpoczął prace badawczo-rozwojowe nad nowymi narzędziami i rozwiązaniami technologicznymi, m.in. platformą, która wypełni założenia przyjętej strategii Grupy Nexity w obszarze energetyki rozproszonej i nowoczesnej energetyki. Spółka wdrożyła też nowy wizerunek, którego pierwsze rezultaty można zobaczyć na nowo utworzonej stronie internetowej www.nexity.io. 

Raport giełdowy Spółki Nexity Global dostępny pod linkiem.