Nexity Global: technologia dostępu do rozproszonej energetyki Strategia Spółki Everest Investments S.A. na lata 2020 – 2024

Nexity Global: technologia dostępu do rozproszonej energetyki  Strategia Spółki Everest Investments S.A. na lata 2020 - 2024

Everest Investments S.A. przekształca się w Nexity Global i jako spółka notowana na GPW prezentuje strategię na lata 2020-2024. Ambicją firmy jest zapewnienie milionom pojazdów elektrycznych dostępu do usług ładowania pojazdów elektrycznych w całej Europie i bycie pierwszym wyborem dla prywatnych i biznesowych użytkowników pojazdów elektrycznych w technologii dostępu do energii rozproszonej, w tym usług ładowania.

Cel strategiczny Nexity Global to wdrożenie komplementarnego, elastycznego i niczym nieograniczonego systemu, który łączy prosumentów, użytkowników fotowoltaiki biznesowej, magazyny energii i sieci do ładowania pojazdów elektrycznych. – Wierzymy w korzyści, jakie przynoszą nowe technologie. Zapewniamy odpowiednią komunikację między operatorami punktów ładowania, dostawcami usług ładowania, podmiotami zarządzającymi flotami i wieloma innymi uczestnikami rynku elektromobilności. Dzięki temu dostęp do infrastruktury elektromobilności będzie prosty, ekonomicznie uzasadniony i bezpieczny. Z Nexity Global ładowanie pojazdu elektrycznego jest dostępne w każdym miejscu i czasie – podkreśla Dawid Kmiecik, prezes zarządu Nexity Global.

Główne założenia strategii na lata 2020-2024 to wypracowanie pozycji lidera rynku w dostępie do punktów ładowania pojazdów elektrycznych w Polsce, udostępnienie usługi Nexity na całą Europę i stanie się partnerem pierwszego wyboru dla użytkowników indywidualnych i dla biznesu. Działania Nexity opierają się więc na trzech filarach: elektromobilności – zarządzaniu infrastrukturą ładowania pojazdów elektrycznych w całym łańcuchu wartości dla elektromobilności, transformacji energetycznej – przejściu na zrównoważoną gospodarkę i odnawialne źródła energii oraz wzmocnieniu efektywności energetycznej,  i transportu – efektywnym zarządzaniu mobilnością i komunikacją, zarówno w skali makro: dla miast i aglomeracji, jak i mikro: dla organizacji i flot pojazdów o napędzie alternatywnym.

Nowa strategia na lata 2020 – 2024 to efekt inwestycji Columbus Energy i prywatnych akcjonariuszy kapitału w wysokości 10 mln złotych w Everest Investments S.A., Spółkę z głównego parkietu GPW, która nabyła 100% udziałów spółki Nexity Sp. z o.o. i przekształca się w Nexity Global z liderem Dawidem Kmiecikiem w roli CEO. Dlatego też strategia stanowi komplementarną kontynuację dotychczas realizowanych przez spółkę działań. Już dziś Nexity obsługuje sieć stacji ładowania innogy w Warszawie oraz ma podpisaną umowę o ramowej współpracy z Liikennevirta Oy.

Przy współpracy z Columbus Energy będziemy wspólnie tworzyć rozwiązania technologiczne dla naszych klientów, budując wartość w oparciu o nową dyrektywę unijną RED II, która ma umożliwić połączenie prosumentów i użytkowników fotowoltaiki biznesowej, farmy fotowoltaiczne z przyszłymi magazynami energii i właśnie infrastrukturę do ładowania elektryków w jeden duży komplementarny system, dający przewagę konkurencyjną Columbus Energy, ale przede wszystkim Nexity – podkreśla Dawid Kmiecik.

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem Nexity Global: Strategia Spółki Everest Investments S.A. na lata 2020 – 2024.