Nexity Global podsumowuje działalność w 2020 roku

Nexity Global podsumowuje działalność w 2020 roku

Nexity Global S.A., opublikowała raport roczny z działalności Grupy w 2020 roku. W ubiegłym roku na stacjach korzystających z rozwiązań Nexity załadowano ponad 1000 000 kWh mocy, dzięki czemu zredukowano przeszło 450 ton emisji dwutlenku węgla do atmosfery. 

– W luty 2020 roku, kiedy zawarliśmy umowę inwestycyjną rozpoczęliśmy intensywne działania transformacyjne i operacyjne, nadające nowy kierunek rozwoju Grupy w branżę elektromobilności, energetyki rozproszonej i transportu – mówi Dawid A. Kmiecik, Prezes Zarządu Nexity Global S.A.   

Wypełniając zobowiązania strategiczne, w których wzięto pod uwagę ogólnoświatowe zmiany w przechodzeniu na zrównoważone i odnawialne źródła energii, Grupa ustabilizowała procesy operacyjne i produkcyjne oraz wdrożyła prace badawcze-rozwojowe nad nową wersją platformy oraz nowych innowacyjnych rozwiązań teleinformatycznych. Zwiększono o przeszło 1780% wyspecjalizowaną kadrę pracowniczą, co przyspieszyło realizację elementów strategicznych takich, jak skalowanie biznesu czy opracowywanie i dostarczanie wysokiej jakości usług i produktów.  

– Niepewność społeczna i sytuacja gospodarcza w 2020 r. w jasny sposób uwidoczniła, jak ważne jest zapewnienie społeczeństwu rozwiązań gwarantujących bezpieczeństwo i samowystarczalność energetyczną. – komentuje Dawid A. Kmiecik. Naszą ambicją jest odpowiadanie na potrzeby partnerów biznesowych, społeczeństw i użytkowników pojazdów elektrycznych w dostępnie do technologii umożliwiającej efektywne zarządzanie procesami wytwarzania, dystrybucji i konsumpcji energii.  – dodaje Dawid A. Kmiecik 

Potencjał rynku elektromobilności w Polsce czeka znaczący rozwój. Potwierdzają to dane o liczbie nowo zarejestrowanych pojazdów z napędem alternatywnym. Licznik Elektromobilności, prowadzony przez PSPA i PZPM, wykazałże na polskich drogach pojawiło się o 140% – niż w analogicznym roku 2019 – osobowych pojazdów elektrycznych. Biorąc pod uwagę, że sektor elektromobilności w naszym kraju, pomimo stagnacji gospodarczej, przeżywa tak wyraźny wzrost, pozwala z optymizmem patrzeć w najbliższą przyszłość. Warto nadmienić o trwających pracach nad nowelizacją Ustawy o elektromobilności i paliw alternatywnychw której znajdą się m.in. zapisy o konieczności realizacji dyrektywy 2012/27/UE (wymóg zagwarantowania w nowym budownictwie infrastruktury do ładowania) Dodatkowo w lipcu ruszy nabór do trzeciej edycji programu ,,Mój Prąd’’, dofinansowanego z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zostanie on najprawdopodobniej rozszerzony o inwestycje w punkty ładowania pojazdów elektrycznych i inteligentne systemy zarządzania energią. Obrana przez Grupę Nexity strategia i przeprowadzona reorganizacja pozwalają realizować projekty badawczo-rozwojowe oraz wypracowywać innowacyjne rozwiązania technologiczne w zarządzaniu energetyką rozproszonąJesteśmy przekonani, że nasze projekty badawczo-rozwojowe i wypracowane rozwiązania technologiczne przyczynią się do wzrostu wartości całej organizacji. 
 

Zapraszamy do zapoznania się z raportem rocznym Nexity Global S.A. za 2020 rok. KLIK