Zwyczajne Walne Zgromadzenie 27.06.2023 1. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na 27.06.2023 Pobierz 2. Projekty uchwał na ZWZ Pobierz 3. Sprawozdanie RN Pobierz 4. Sprawozdanie o wynagrodzeniach za 2022 Pobierz 5. Raport biegłego do sprawozdania o wynagrodzeniach za 2022 Pobierz 6. Wniosek Zarządu o podział zysku za 2022 Pobierz 7. Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów Pobierz 8. Formularz głosowania dla pełnomocnika Pobierz 9. Formularz pełnomocnictwa dla os. prawnej Pobierz 10. Formularz pełnomocnictwa dla os fizycznej Pobierz 11. Klauzula Rodo Pobierz 12. Sprawozdanie finansowe roczne Pobierz 13. Sprawozdanie z działalności Pobierz 14. Raport Biegłego z badania Pobierz

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 27.06.2023

1. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na 27.06.2023

2. Projekty uchwał na ZWZ
3. Sprawozdanie RN
4. Sprawozdanie o wynagrodzeniach za 2022
5. Raport biegłego do sprawozdania o wynagrodzeniach za 2022
6. Wniosek Zarządu o podział zysku za 2022
7. Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów
8. Formularz głosowania dla pełnomocnika
9. Formularz pełnomocnictwa dla os. prawnej
10. Formularz pełnomocnictwa dla os fizycznej
11. Klauzula Rodo
12. Sprawozdanie finansowe roczne
13. Sprawozdanie z działalności
14. Raport Biegłego z badania